Дијана Маркез – дипл логопед, мастер тифлолог, оснивач и законски заступник Центра

Завршила сам Средњу медицинску школу „Београд“, смер физиотерапеут. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију уписала сам 2008. године, смер логопедија, на ком сам и диломирала 2014. године. Након завршених основних студија, на истом Факултету уписала сам мастер академске студије- модул специјална едукација и рехабилитација деце са  сметњама и оштећењем вида (тифлологија),како бих допунила своје знање из области која ме подједанко интересује као и логопедија.Тему мастер рада „Карактеристике визуелног функционисања деце са церебралном парализом повезане са кортикалним оштећењем вида“одбранила сам високом оценом. Приправнички стаж обавила сам у Болници за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду. Након положеног државног испита посветила сам се интензивном раду са децом, одакле се, након дугогодишњег искуства родила идеја за оснивање управо овог Центра.

Психолог: Јована Нешић- дипл психолог

У сарадњи са психологом, корисници наших услуга на основу опсервације , коришћењем тестова и разговоара са родитељима, добијају свеобухватну процену развоја детета.

Психолошка процена омогућава боље разумевање проблематике и квалитетније укључивање деце у ширу и ужу социјалну средину.

Рад са одраслима је битан акценат нашег центра јер свакако пружамо подршку и одраслим корисницима што је од круцијалног значаја за њихово функционисање.

О психологу:


Моје име је Јована. Стекла сам звање психолога и већ неколико године радим у струци. За своју жељену област рада додатно се усавршавам кроз едукацију за психотерапеута, чему сам посвећена дуже од 4 године.

Раду са децом јако се радујем, јер ми рад са децом доноси неку посебну врсту позитивне енергије.

Једну од кључних улога за развој детета сматрам родитељство, па је то један од разлога зашто ћу у великој мери кроз овај центар радити саветовање родитеља. Сматрам да већина родитеља има потребна знања за васпитање детета, па ће моја улога бити да родитеље у овој улози подржим, разумем, помогнем им да разреше неке тешкоће, одговорим на нека питања, али пре свега тога да заједно пробудимо успавана знања која носе у себи.

Верујем да уз сарадњу са родитељима можемо да пружимо још боље искуство одрастања деци.

Најбољи родитељи својој деци су срећни и присутни родитељи!

Оснивач Центра: Сања Баранац  Стојичић, правник

По занимању правник, а пре свега мајка два дечака, од којих је старији од раног животног доба укључен у третман код логопеда Центра, пружила сам велику подршку идеји оснивања самог Центра, те сам и један од оснивача. Као родитељ, веома ми је битно да у развоју деце учествују професионални и пре свега, поткрепљени искуством људи у свим сегментима живота детета, почев од вртића, спорта, па све до логопеда, психолога, васпитача и осталих који активно учествују у формирању личности детета. У рад Центра сам укључена саветодавно у циљу обављања свих формалних и правних послова око функционисања самог Центра.

Оснивач Центра: Милош Станојевић

Од рађања саме идеје за оснивање оваквог Центра у нашем месту, као локалпатриота, сматрам да је овакав вид подршке у развоју деце, и подршке родитељима деце којима је потребна помоћ у развоју, од изузетног значаја, због чега сам и један од оснивача Едукативно логопедског Центра „Виготски“.