Јована Нешић – дипл. психолог

Јована Нешић – дипл. психолог

 

У сарадњи са психологом, корисници наших услуга на основу опсервације , коришћењем тестова и разговоара са родитељима, добијају свеобухватну процену развоја детета.

Психолошка процена омогућава боље разумевање проблематике и квалитетније укључивање деце у ширу и ужу социјалну средину.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *