Почетна

Учење је уско везано за социјални контекст у ком живимо.

Од рођења, па даље кроз живот, наша интеракција са другима обликује начин на који схватамо свет.

Виготски је заступао становиште да су учење и развој условљени социјалном интеракцијом између деце и других у њиховом окружењу.

Према мишљењу Виготског језик и говор имају веома важну улогу.

Он је сматрао да је језик главни инструмент који унапређује мишљење, развија расуђивање и подржава акттивност као што су читање и писање