Едукативно логопедски  центар „Виготски“ основан је 2020.-е године са седиштем у Барајеву.

Основни мотив оснивања је да деци, пружимо подршку у развоју преношењем вишегодишњег искуства у овој области.

Пружамо комплетну логопедско – дефектолошку и психолошку процену помоћи како деци, тако и одраслима.

Тимски рад сарадника Центра се базира на превенцији, детекцији, дијагностици и третману говорно – језичких поремећаја.

Подједнако су заступљени како индивудуални рад, тако и рад у групи.

Третмани су прилагођени сваком детету и конципирани искључиво потребама детета.

Наш основни циљ је активирање родитеља у хабилитацији и едукацији деце, акценат је на подршци у развоју сваког детета.

Пружање подршке породици како у стимулацији, тако и кроз обучавање родитеља који су равноправни чланови тима и активно учествују у третманима првенствено у кући, али и у Центру, представља императив у нашем раду.

Простор је опремљен савременим едукативним и дидактичким материјалима. У рад су свакако укључени и материјали које терапеут и деца заједно праве.