Дијана Маркез – дипл логопед, мастер тифлолог, оснивач и законски заступник Центра

 

Завршила сам Средњу медицинску школу „Београд“, смер физиотерапеут. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију уписала сам 2008. године, смер логопедија, на ком сам и диломирала 2014. године. Након завршених основних студија, на истом Факултету уписала сам мастер академске студије- модул специјална едукација и рехабилитација деце са  сметњама и оштећењем вида (тифлологија),како бих допунила своје знање из области која ме подједанко интересује као и логопедија.Тему мастер рада „Карактеристике визуелног функционисања деце са церебралном парализом повезане са кортикалним оштећењем вида“одбранила сам високом оценом. Приправнички стаж обавила сам у Болници за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду. Након положеног државног испита посветила сам се интензивном раду са децом, одакле се, након дугогодишњег искуства родила идеја за оснивање управо овог Центра.